Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość jest najbardziej złożonym systemem księgowania sytuacji w firmie. Kto musi ją prowadzić i na czym ona polega?

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

W artykule 2 ustawy o rachunkowości jasno wskazano podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości czyli ksiąg rachunkowych. Obligatoryjne księgi rachunkowe muszą prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży także na przedstawicielstwach zagranicznych przedsiębiorstw, osobach fizycznych, spółkach cywilnych, spółkach jawnych, spółkach partnerskich oraz spółdzielniach. Jeśli spółka lub osoba fizyczna osiągnie w roku obrotowym przychody wyższe niż 5 293 440 zł musi prowadzić pełną księgowość. Podmioty te jednak mają możliwość prowadzenia pełnej księgowości dobrowolnie. 

Pełna księgowość

Pełna księgowość - co się do niej zalicza?

Prowadzenie pełnej księgowości jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż rejestrowanie przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów czy nawet sama księga przychodów i rozchodów. W ramach pełnej księgowości tworzy się specjalne konta - analityczne i syntetyczne. Konieczne jest tu także prawidłowe ewidencjonowanie wydarzeń księgowych. Podmioty podlegające ustawie o rachunkowości muszą także sporządzać sprawozdanie finansowe na koniec każdego okresu sprawozdawczego. 

Warto pamiętać, że księga przychodów i rozchodów prowadzona jest w celu ujęcia niezbędnych wartości do rozliczenia podatku dochodowego. Ujmuje się w niej więc tylko przychody i koszty. Natomiast księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustala się więc wszystkie wydatki, które w danym okresie czasu poniosła firma. Księgi rachunkowe nie są prowadzone w celach rachunkowych. Celem ich prowadzenia jest rejestrowanie sytuacji finansowej firmy. Funkcja podatkowa stanowi tylko element pełnej księgowości, natomiast nie wlicza się jej do rozliczenia podatkowego. Wynika to bardziej z zapisów umieszczonych w ustawie o podatku dochodowym. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu rejestracji wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w ramach funkcjonowania działalności gospodarczej, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego wpływu na dany podmiot. Księgi rachunkowe odzwierciedlają aktywność i kondycję finansową spółki. 

Korzyści prowadzenia pełnej księgowości 

Pełna księgowość bardzo precyzyjnie rozlicza każdą wartość finansową, która przepływa przez firmę. Tym samym daje ona pogląd na to jak wyglądają kwestie finansowe firmy. To właśnie ewidencja przychodów i kosztów informuje o wpływach i wydatkach poniesionych w okresie rozliczeniowym.

Pełna księgowość to także prowadzenie ewidencji majątku i źródeł jego finansowania. Ma to znaczenie dla dużych firm, które mają zróżnicowane źródła finansowania. Ponadto pełna księgowość to skarbnica wiedzy dla każdego przedsiębiorcy. Pozwala ona dostrzec zmiany jakie zachodzą w firmie - czy kredyty są regularnie spłacane, czy spółka wzbogaca się czy jej majątek maleje. Pełna księgowość śledzi ruchy finansowe - pozyskiwanie środków, zyski, źródła dające największy dochód przy najniższych kosztach. Również karty wynagrodzeń pracowników pomagają wskazać czy zwraca się koszt przeznaczony na wynagrodzenie dla kadry.

Sprawdź nasze ostatnie wpisy:

Kontakt

Adres:

15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C

Numer telefonu

+48 535 353 726

E-mail:

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

© Copyright 2020 Biuro Rachunkowe