Jednolity Plik Kontrolny - czym jest? Jakie zmiany w 2019 roku?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Jaka jest jego struktura i co się w nim zmieni w 2019 roku?

Jednolity Plik Kontrolny - czym jest?

JPK obowiązuje od 1 lipca 2016 roku, a wprowadzony został art, 193a ordynacji podatkowej. Poprzez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone przez programy komputerowe w odpowiednim formacie, a przekazywane na żądanie organu podatkowego. Każdy podatnik powinien przechowywać i generować dane w JPK. Kto ma obowiązek jego przygotowania? Dotyczy to podmiotów i księgowych z Białegostoku , które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego. Za program komputerowy można tu jednak uznać MS Excel jak i programy do fakturowania, prowadzenia ksiąg i gospodarki magazynowej

Księga przychodów i rozchodów

Po co wprowadzono JPK?

Jednolity Plik Kontrolny wprowadzono po to, by umożliwić podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwala to skrócić czas wykonywanych czynności, a także ograniczyć ich koszty. Najbardziej istotnym celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. Urzędnicy dzięki JPK mogą z łatwością zlokalizować tak zwane puste faktury. JPK obejmuje rozliczenie podatku od towarów i usług, ale także weryfikuje księgi podatkowe i ewidencje podatkowe. 

JPK ma swoja określoną strukturę, na którą składają się:

 • księgi rachunkowe JPK_KR
 • wyciąg bankowy JPK_WB
 • magazyn JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży JPK_VAT
 • faktura VAT JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_KPIR
 • ryczałt JPK_EWP

Każda z wymienionych powyżej struktur składa się z trzech sekcji - nagłówkowej (daty i cele spółki oraz jej dane adresowe), merytorycznej (zdarzenia gospodarcze) i kontrolnej (sumy raportowanych kwot).


Zalety korzystania z JPK

JPK ma szereg korzyści i dla podatników i dla organów podatkowych. Przede wszystkim można odejść od papierowych wydruków, a format JPK pozwala na szybką analizę. Poza tym JPK umożliwia automatyzację, stanowi ułatwienie dla audytorów i umożliwia szybszą kontrolę podatkową.


JPK - jakie zmiany w 2019 roku? 

Od 1 lipca 2019 roku faktury są raportowane według nowej struktury JPK_FA. Jest to jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, w ramach której dane są przekazywane na żądanie Urzędu Skarbowego. Co ciekawe, JPK_FA obejmuje tylko faktury sprzedaży, a ich rodzaje określają przepisy ustawy na temat VAT. Są to więc faktury VAT, faktury VAT korygujące czy faktury VAT dokumentujące otrzymane zapłaty. 

Dzięki nowej ustawie dotyczącej JPK istnieje też możliwość raportowania faktur wystawianych przez zagranicznych odbiorców. Poprzednia wersja obejmowała tylko polski NIP.  

Plik JPK_FA obejmuje:

 1. Nagłówek (cel założenia, okres, którego dotyczy)
 2. Podmiot 1 czyli dane identyfikujące
 3. Fakturę (dane syntetyczne)
 4. Fakturę Ctrl czyli sumy kontrolne dla danych z sekcji Faktura
 5. Stawki Podatku
 6. Fakturę Wiersz czyli dane analityczne pojedynczego wiersza faktury
 7. Fakturę Wiersz Ctrl czyli sumy kontrolne dla danych analitycznych z pojedynczego wiersza faktury
Sprawdź nasze ostatnie wpisy:

Kontakt

Adres:

15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C

Numer telefonu

+48 535 353 726

E-mail:

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

© Copyright 2020 Biuro Rachunkowe