Czym jest doradztwo podatkowe?

Z usług doradztwa podatkowego możesz skorzystać kiedy chcesz ustalić z ekspertem odpowiednie strategie rozliczeniowe, ale nie tylko. Przeczytaj czym jest doradztwo podatkowe. 

Doradztwo podatkowe - czym się zajmuje?

W firmie często mamy do czynienia z licznymi zmianami finansów. Należy je porządkować, a to zadanie jest przeznaczone dla doradców podatkowych. Profesjonalne doradztwo podatkowe obejmuje wszystkie kwestie finansowe danej firmy. Do jego obowiązków należy też zajmowanie się podatkami pośrednimi, usługami księgowo-płacowymi, postępowaniem podatkowym oraz cenami transferowymi. Doradcy podatkowi doradzają nie tylko w kwestiach podatków, ale także wszelkich rozliczeń publicznych. 

Doradzctwo Podatkowe Białystok

Kto może skorzystać z usług doradztwa podatkowego?

Najczęściej z usług biur podatkowych korzystają przedsiębiorcy oraz właściciele dużych firm. Doradcy podatkowi zajmują się sprawami finansowymi firmy oraz prowadzeniem ksiąg podatkowych. Warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego wtedy, kiedy chce się zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Na czym polega doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe to kompleksowa czynność związana z opiniowaniem oraz wyjaśnianiem klientowi jego obowiązków podatkowych. Może ono stanowić zabezpieczenie interesów, ponieważ obecnie doradztwo podatkowe pomaga podmiotom gospodarczym przy prowadzeniu księgowości, zawieraniu umów ubezpieczeniowych, kredytowych oraz handlowych. Dobry doradca podatkowy jest w stanie prognozować stan finansowy przedsiębiorstwa, ale także stworzyć opłacalną strategię podatkową. Warto ustalić odpowiedni model ewidencjonowania podatków - ryczałt ewidencjonowany, księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowe, księgi rachunkowe.  

Doradztwo podatkowe a księgowość

Wiele biur doradztwa podatkowego oprócz sporządzania strategii podatkowych, opiniowania i przygotowywania ekspertyz, oferuje także usługi biura rachunkowego. Prowadzi ono księgowość i rachunkowość w przedsiębiorstwie, ale także sprawy kadrowo-płacowe. Oczywiście każde Biuro rachunkowe w Białymstoku ma inny zakres usług, dlatego przed jego wyborem warto się z nimi zapoznać.

Dlaczego doradca podatkowy to zawód szczególnego zaufania?

Wcale nie jest tak łatwo zostać profesjonalnym doradcą podatkowym, ponieważ należy spełnić szereg warunków. Po pierwsze doradca podatkowy musi zdać egzamin na doradcę podatkowego z dobrym wynikiem. Warto wiedzieć, że podlega on także obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Po drugie - doradca podatkowy musi także umieć zachować w zaufaniu powierzone mu informacje finansowe. Może on także reprezentować swoich klientów przed organami administracji państwowej, takimi jak urzędy oraz sądy. Doradca podatkowy często występuje w imieniu podatnika przed organami kontroli podatkowej. Warto pamiętać, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, a specjalne uprawnienia sa mu nadawane przez Ministerstwo Finansów. W Polsce mamy niewielu doradców podatkowych, jak podaje Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest ich około 8800. Nie dziwi zatem fakt, że jest to tak prestiżowy zawód.

Sprawdź nasze ostatnie wpisy:

Kontakt

Adres:

15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C

Numer telefonu

+48 535 353 726

E-mail:

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

© Copyright 2020 Biuro Rachunkowe